המסע – הלב החי

בסדקים שבין העולמות ובמעבר שביניהם, נולד הלב.

הלב הוא הקצוות, חיים ומתים, הוא אוחז את הנשמה, הנשימה וההקשרים והתפרים.
הלב הוא המרכז, צפון דרום מזרח מערב, מחבר שמים וארץ.

הלב הוא הבטחה של החיים לקיום.
הוא מכיל את הניגודים ומאפשר את החיים בצל זיכרון המוות. הוא נולד במרכז ומאפשר את הקיום של ארץ החיים. הלידה היא מעבר וסדק בקיום כמו המוות.

יש תנועה מקצוות העולם אל הלב הפועם, מאדמה לשמים וסביב הלב, מארץ המתים לארץ החיים.

המסע הוא הפרידה מארץ המתים שהם הזיכרון החי שבנו, מסע לידה אל החיים. הלב הוא מקום אחד, מקום של נשמות הילדים, מקום של החייאה. מתקיימים בו טקסי החייאה לאחוז את החיים ולייצב אותם, מקום שמתחתיו תהום. המסע  בונה את הגשר.

הדם הפצוע מתחלף בדם החיים. כתם הדם העמום התחלף בכתם האור.

הלב מאפשר את קיום זמן החיים ומרחב הנשמות.
הלב החי מאפשר לידה, הטבלה וחיים חדשים בים של הצער.
מהמקום של הסדקים ותחילת המסע של הלב הפועם נולד הילד ונשמעת הצעקה, הילד חי, הילד חי.

הילד שנולד חי מהלב מביא רחמים לעולם.